Partneři

Kdo s námi spolupracuje ?

Jazyková škola - Panorama 

                                    

Našimi partnery jsou specialisté s různých oborů činností:

 • Specialisté na pracovní právo 
       Spolupracujeme s odborníky na pracovní právo, kteří pro nás zabezpečují kurzy a školení i odborné konzultace a poradenství pro naše klienty.
 • Specialisté na BOZP a PO
       Spolupracujeme s odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranu, kteří mohou klientům poskytovat tyto služby          externě. 
 • Zkušení recruiteři a headhunteři
       Máme smluvní spolupráci s profesionálními externími recruitery a headhuntery, kteří se spolupodílejí na realizaci zakázek recruitmentu.
 • Vzdělávací společnosti
       Na základě našich osobních i praktických zkušeností a na základě hodnocení či doporučení zkušených personálních manažerů jsme si vybrali ke        spolupráci také kvalitní vzdělávací společnosti, které klientům můžeme doporučit v rámci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 • Výrobci informačních systémů pro řízení lidských zdrojů
       V době moderních informačních technologií a potřebě pracovat velmi rychle s informacemi také v oblasti personalistiky, mezd a komplexního          řízení lidských zdrojů, jsme pokládali za nutné získat partnery i z řad vývojářů informačních systémů, které nabízejí softwary pro tyto oblasti          činnosti. 

Nově - účetní a daňoví poradci
Poradenské služby v oblasti účetnictví, ekonomiky a daňové problematiky pokládáme za další z podpůrných činností pro naše klienty - podnikatelské subjekty. Při zabezpečování řádného chodu firem vyvstane celá řada odborných dotazů, na které je třeba rychle a fundovaně nalézt odpovědi. 

Připravujeme smluvní spolupráci s účetními a daňovými poradci, kteří budou on-line odpovídat na dotazy našich registrovaných klientů.