Kurzy a školení - Objednávka

Pečlivě vyplňte formulář a klikněte na tlačítko "Odeslání objednávky".
(Chcete-li odeslat objednávku faxem, stáhněte si ji prosím zde.)

Dodací podmínky naleznete pod formulářem.

Objednávkový formulář
Výběr kurzu / školení
Viz. Katalog vzdělávacích akcí
Variabilní symbol:
Název akce:
Termín zahájení:
Objednávací osoba / firma
Jméno:
Příjmení:
Titul před jménem:
Titul za jménem:
Obor:
Pozice:
Jiné pozice:
Název firmy:
Ulice a č. p.:
Město:
PSČ:
Telefon: /
Fax: /
E-mail:
IČ:
DIČ:
Účastníci:
Uveďte vždy prosím jednu osobu na řádek
Např.
JUDr. Jan Novotný
Ing. Jana Nová CSc.
atd.:
Ostatní:
Vaše připomínky, poznámky
Odkud o nás víte?:
Opište prosím
čísla z obrázku
Toto je ochrana proti
internetovým robotům.

 

Podmínky účasti na semináři:

 • Na vzdělávací akci budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či e mailem do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.
 • Nejpozději 10 kalendářních dní před konáním semináře Vám poštou zašleme zálohovou fakturu.
 • Platbu včetně DPH proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře.
 • Pokud jste se přihlásili méně jak 8 dní před konáním semináře, zálohovou fakturu již poštou neobdržíte. Můžete si ji ale stáhnout přes odkaz uvedený v e-mailu s pokyny k platbě, který Vám do dvou dní od přihlášení zašleme.
 • Nejpozději 7 kalendářních dní před termínem konání semináře Vám e-mailem zašleme pozvánku s plánkem cesty a další důležité informace o semináři. Bližší informace o semináři naleznete rovněž na webových stránkách www.awpartners.cz
 • Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné po předchozí domluvě.
 • Po připsání platby zálohové faktury na náš účet Vám bude poštou zaslán daňový doklad.
 • Součástí seminářů je občerstvení.
 • Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.
 • Společnost AW Partners, s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.
 • Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 547213164 v pracovních dnech od 9,00 do 17,00 hod.

Slevy:

 • Při současném přihlášení 3-5 osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 10 %. Při současném přihlášení 6 a více osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 20 %.
 • Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře.
 • Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají.
 • Výše uvedené slevy nelze kombinovat s jiným typem slev, zákazník vždy obdrží na faktuře nejvyšší slevu z možných.
 • V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním semináře.

Storno podmínky:

Přihláška na seminář je závazná, můžete ji písemně zrušit (odstoupit od smlouvy) do 10 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

 • 40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
 • 100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře).

Sdělení

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu nebo navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí služby společnosti. Údaje budou použity výhradně pro společnost AW Partners, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat. 

AW Partners, s.r.o.
Areál Slatina
Tuřanka 115,
budova B, 2. patro
627 00 Brno - Slatina
Tel. +420 511 115 351
E-mail: awpartners@awpartners.cz

Komerční centrum IBC
Příkop 843/4
602 00 Brno - střed
pouze po předchozí domluvě

Práce v ČR: jooble