Konzultační a poradenská činnost - optimalizace počtu a složení zaměstnanců

Optimalizace počtu zaměstnanců přináší úsporu mzdových nákladů a flexibilita zaměstnanců přispívá k efektivnějšímu využití jejich kapacity v rámci firmy. 

Poskytneme Vám konzultační a poradenskou činnost v oblasti návrhu organizačního uspořádání, při volbě optimální organizační struktury, složení pracovních pozic společnosti tak, aby se zvýšila produktivita práce zaměstnanců a zkvalitnila interní komunikace na všech úrovních řízení. Zabezpečíme analýzu pracovních míst a zpracování popisů pracovních míst včetně pracovní náplně zaměstnanců. Zpracujeme krátkodobé i dlouhodobé strategie a plány pro práci se zaměstnanci:

  • plán atraktivity zaměstnavatele - pro stabilizaci kvalitních zaměstnanců firmy
  • plán náboru případně zeštíhlování zaměstnanců
  • plán mzdových a ostatních osobních nákladů
  • plán opatření pro stabilizaci zaměstnanců
  • plán a rozpočet investic do rozvoje a vzdělávání

Spolupráci lze uzavřít smluvně nebo jednorázovou objednávkou:
na dobu určitou - dle potřeb náboru a výběru zaměstnanců u klienta - jednorázová objednávka
na dobu neurčitou s možností výpovědi smluvního vztahu - dlouhodobá spolupráce 

AW Partners, s.r.o.
Areál Slatina
Tuřanka 115,
budova B, 2. patro
627 00 Brno - Slatina
Tel. +420 511 115 351
E-mail: awpartners@awpartners.cz

Komerční centrum IBC
Příkop 843/4
602 00 Brno - střed
pouze po předchozí domluvě

Práce v ČR: jooble