Informace - interim management

Interim managementNaše personální služby výhodně formou 
outsourcingu i interim managementu

Naše společnost se specializuje na poskytování služeb v oblasti podpůrných činností jako je recruitment, personální a mzdové agendy, projekty v oblasti řízení lidských zdrojů nebo odborné poradenství. Poskytujeme služby formou outsourcingu, jako externí odborný dodavatel.

Výhody oustsourcingu?

 • specializujeme se na daný obor, jsme zkušení, školení , v dané problematice se velmi dobře orientující
 • neseme odpovědnost za řešenou problematiku
 • objednavatel se může plně věnovat svému oboru
 • náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu výrazně nižší
 • zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem

Poskytujeme personální služby také formou interim managementu.

Co je interim management ?
O jakou formu služby se jedná a jaký je její účel ? Na pracovním trhu v České republice se s tímto pojmem nebo s pojmem DMF - dočasná manažerská funkce můžete setkat stále častěji. Jde o kvalifikované manažery , kteří budou zastávat pozice HRM a podílet se na realizaci určitého konkrétního projektu nebo jsou společnostmi využíváni ke krátkodobému zastupování svých interních zaměstnanců. Nemusí se však jednat pouze o kvalifikované manažery, ale také o odborné pracovníky například právě v oblasti personalistiky a mezd.

Jaké jsou výhody této služby ?
Proč jsme si vybrali i my tento způsob poskytování služeb ? Je pro klienty výhodný hned z několika důvodů. Nově založeným společnostem umožní odborné a profesionální zabezpečení podpůrných personálních činností od samého počátku existence a poskytne dostatečný časový prostor pro vyhledání a vybudování vlastních pracovních týmů. U menších společností, kde je neefektivní zaměstnat personalistu, mzdového účetního nebo personálního manažera na plný pracovní úvazek, spočívá přínos zejména v úspoře mzdových nákladů při plné rozsahu zabezpečení personálního a mzdového servisu pro zaměstnance firmy.

Větší firmy využívají interim management při implementaci nových procesů řízení lidských zdrojů, v období ekonomické krize při optimalizaci počtu zaměstnanců, restrukturalizaci, reorganizaci nebo v rámci systému hodnocení zaměstnanců. Služba je využívána také pro krátkodobé nahrazení vyšší nebo odborné pracovní pozice z důvodu ztráty nebo dočasné absence vlastního zaměstnance do doby přijetí zaměstnance nového. Služby interim managementu jsou v tomto případě časově ohraničeny, poskytují klientům efektivní řešení a po ukončení realizace projektů končí také nákladové zatížení. Nelze nezmínit výhodu pro zaměstnavatele, kteří mají možnost poznat zajímavého odborníka při realizaci projektu, ověřit jeho kompetence a získat tak vhodného kandidáta pro trvalé zaměstnání.

Vlastnosti interim managera nebo odborného pracovníka

 • má kvalifikaci, znalosti odborných oblastí nebo managementu
 • má praktické zkušenosti na odborných nebo manažerských pozicích
 • má zkušenosti z již realizovaných projektů
 • je schopen okamžitě službu poskytnout
 • je ochoten vzít na sebe vysokou odpovědnost
 • je maximálně orientován na splnění zakázky dle potřeb klienta
 • disponuje vlastnostmi pro výkon této služby a realizaci zakázky
 • je flexibilní, přizpůsobivý pracovnímu prostředí klienta

Kdo jsou lidé, kteří zastávají tyto pozice a plní role interim manažerů ?
Nejčastěji jsou to zkušení lidé starší 40-ti let s dlouholetými praktickými zkušenostmi na řadových i řídících pozicích. V poslední době se však o tento způsob seberealizace zajímají stále častěji i lidé mladší. Často hledají nové výzvy či lepší rovnováhu mezi zaměstnáním a volným časem.

Náklady
Na první pohled se interim management může jevit jako poměrně drahá záležitost. Rozsah ceny za den je velmi široký a liší se pozicí, kterou "interim pracovník" zastává. Pohybuje se okolo 1,0 - 1,2% roční mzdy zaměstnance na dané pozici v rozpětí od 3000 do 9600 Kč/den.

Kde však je zmíněná úspora ?
ČAS - pro výkon hlavních činností firmy, řešení důležitějších úkolů, vyhledání kvalitních nových zaměstnanců
NÁKLADY - je nutné vzít v úvahu, že při najímání dočasných manažerů nebo odborných pracovníků se nám poměrně vysoké náklady vykompenzují tím, že jsou dočasné a nemusíme platit:

 • náklady spojené s vyhledáváním a náborem zaměstnanců na tyto pozice
 • mzdové náklady v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou
 • odvody za zaměstnance
 • nemocenskou
 • náhrady mzdy za dovolenou v průměru
 • náklady na školení a rozvoj
 • zaměstnanecké výhody - benefity
 • pracovní vybavení pro výkon takové pozice
 • služební vůz, mobilní telefon

Pokud přihlédneme k těmto úsporám zjistíme, že využití těchto služeb je pro klienty výhodné. Zdůraznit je však třeba nejen úspory ekonomické, ale také stránku kvalitativní. Je-li odborně zabezpečována práce se zaměstnanci - ať již formou personálního a mzdového servisu nebo řízení lidských zdrojů, získává klient konkurenční výhodu - kvalitní, stabilní a motivované zaměstnance. 

AW Partners, s.r.o.
Areál Slatina
Tuřanka 115,
budova B, 2. patro
627 00 Brno - Slatina
Tel. +420 511 115 351
E-mail: awpartners@awpartners.cz

Komerční centrum IBC
Příkop 843/4
602 00 Brno - střed
pouze po předchozí domluvě

Práce v ČR: jooble