GDPR Implementce

Naše „Dvacatero“ pro GDPR

Vážené dámy a pánové,

od 25.5.2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2018/ o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Z těchto důvodů jsme i my provedli analýzu současného stavu a přijali opatření v souladu s novým nařízením. Zde jsou ta nejdůležitější, která Vás budou zajímat:

 1. pro práci s osobními údaji jsme vydali firemní směrnici Zásady zpracování osobních údajů a vytvořili postupy, procesy a dokumentace
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely zprostředkování zaměstnání a personálního poradenství v souladu s platným povolením MPSV k těmto činnostem č.j. 2009/10186-422/3 ze dne 8.4.2009
 3. před zpracováním nebo uložením Vašich osobních údajů je vždy vyžádán Váš Souhlas se zpracováním osobních údajů pouze pro účely výše uvedené a jinak využívány nejsou
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů vymezuje srozumitelně účel, rozsah i dobu zpracování nebo uchovávání Vašich osobních údajů
 5. Souhlas zahrnuje poučení o právech a povinnostech správce, zpracovatele i subjektu údajů
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden na profilech pozic, webových stránkách a dotaznících pro uchazeče
 7. bez Vašeho prokazatelného souhlasu nejsou Vaše osobní údaje poskytovány třetím stranám pro účely zprostředkování zaměstnání /zaměstnavatelům/ a nejsou uchovávány na PC, nosičích nebo úložištích dat
 8. Vaše osobní údaje jsou ukládány na zabezpečená, zaheslovaná a zálohovaná úložiště – počítače, cloudová úložiště, mobilní telefony 
 9. naši poskytovatelé cloudových úložišť mají certifikaci dle GDPR a maximální zabezpečení
 10. naše informační technologie HW a SW pečuje sofistikovaný smluvní partner
 11. antivirová aplikace je pro nás samozřejmostí
 12. pracujeme s Vašimi údaji po dobu nezbytně nutnou pro zprostředkování zaměstnání nebo po udělení souhlasu požádáme o registraci do naší databáze uchazečů, kde uchováváme údaje po dobu max. 3 let
 13. Vaše osobní údaje a dokumentace vedeme v listinné a elektronické podobě
 14. dokumentace v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných prostorách s protipožárním systémem
 15. s dokumentacemi pracují proškolení zaměstnanci
 16. ve společnosti je zakázáno pracovat s citlivými nebo jakýmikoliv diskriminačními údaji
 17. postupy práce s osobními údaji jsou kontrolovány
 18. k Vašim osobním údajům máte kdykoliv přístup na vyžádání
 19. Vaše osobní údaje jsou vymazány ihned po Vaší písemné žádosti
 20. s našimi klienty – zaměstnavateli a zpracovateli Vašich osobních údajů je uzavírána tzv. Zpracovatelská smlouva o zásadách zpracování osobních údajů

A k našem „Dvacateru“ ještě malý dovětek.

Dodržujeme v obchodním styku zásady ePrivacy policy, zákon 480/2004 Sb. a nezasíláme obchodní sdělení bez předchozího souhlasu.

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o profesionálním přístupu k Vašim osobním údajům a budeme se těšit na další spolupráci s Vámi.

AW Partners, s.r.o.
Areál Slatina
Tuřanka 115,
budova B, 2. patro
627 00 Brno - Slatina
Tel. +420 511 115 351
E-mail: awpartners@awpartners.cz

Komerční centrum IBC
Příkop 843/4
602 00 Brno - střed
pouze po předchozí domluvě

Práce v ČR: jooble