Aktuality

Má práce je mé hobby

Recruitment nebo headhunting bude aktuální v každé době. Hledat ty správné lidi na to správné místo, dle mého názoru, vyžaduje odborné znalosti a praktické zkušenosti. Alespoň mně se to potvrdilo mnohokrát díky zpětné vazbě od klientů i kandidátů u osobních pohovorů.

Když jsem začínala s personalistikou a prvními nábory v 90. letech minulého století, byla jsem „elév“, nabírala jsem zaměstnance do vlastní malé firmy a učila jsem se za pochodu. Mnohdy to bylo metodou pokusu – omylu. Proto jsem se snažila po ekonomickém vzdělání pokračovat ve vzdělávání v oblasti personalistiky, mezd a řízení lidských zdrojů. Teoretický základ je prostě nutný.

Teorie je první krok, ale co pro mě bylo největší školou byla nakonec praxe, praxe ve firmách, kde jsem začala pracovat v dalších etapách mého života. Dalším stupněm mého vzdělávání byla tehdy pro mě holandská personální agentura, kde jsem se naučila obchod, jednání s klienty, vyjednávání smluvních podmínek a samozřejmě recruitment a temporary help. Každodenní tvrdá práce se stovkami lidí, které jsme hledali, oslovovali a nabízeli práci na hlavní pracovní poměr nebo tzv. „brigády“.

Co bylo pro mě přínosem?

Poznala jsem prostředí nejrůznějších firem, zejména výrobních, obchodních, zaměřených na služby, tuzemských i zahraničních. Zajímala jsem se detailně o konkrétní odvětví, činnosti, technologie, způsoby obchodování, v konkrétních firmách pak o jejich firemní kulturu, organizační struktury, náplně práce, kompetence ve smyslu způsobilosti k výkonu určité pracovní činnosti. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí, profesionálů, ať již na straně klientů nebo u osobních pohovorů. Po 5 letech jsem dostala nabídku pracovat na pozici HR Managera v holandském start-upu a využila jsem této příležitosti k dalšímu rozvoji. Tady se odehrávala ta pravá personalistika a řízení lidských zdrojů, ten reálný život ve firmě, zodpovědnost za správné nastavení všech procesů, správnost vedení dokumentací, a to tak, aby firma nebyla vystavena riziku postihů při kontrolách.

Po následování partnera do Brna jsem začínala svou kariéru nanovo. Neznámé prostředí, neznámé firmy, neznámí lidé.

Podařilo se mi pokračovat na pozicích HRM až do roku 2008, tedy 13 let praxe, a to ve středně velkých firmách i v korporátu. Vážím si každé zkušenosti – pozitivní nebo negativní, kterou jsem získala. Když přišla první krize, rozhodla jsem se znovu začít podnikat. Dospěla jsem totiž k závěru, že svoboda a nezávislost jsou pro můj život velmi důležité.

Od roku 2008 podnikám a jsem velmi ráda, že jsem to udělala, i když to není procházka růžovým sadem a musíte se velmi otáčet, abyste uživili sebe i zaměstnance, aby byly zakázky a nepoložili Vás neplatiči. Naštěstí jsme si získali klientelu a zabezpečovali jsme personální servis, externě mzdy, interim HRM a recruitment, executive search nebo headhunting. Je tomu již 12 let a doufám, že nám to navzdory okolnostem na trhu práce naše podnikání ještě nějakou chvíli vydrží.

Co je však důležité pro udržení se na trhu práce? Stále se učit, rozvíjet, poznávat nové věci. Neustrnout v kolečku stereotypu a hledat nové metody, postupy, ale i technologie a držet „krok s dobou“. A také stále se učit od lepších, zachovat si pokoru a být partnerem pro klienty i kandidáty.

 

 

Zpracovala: Bc. Eva Andrášová, jednatel, AW Partners, s.r.o.

 

 

[ Více zde ]

Nejvíce potěší spolupráce se skvělými lidmi a jejich ocenění

S firmou AW Partners, s.r.o. spolupracuje naše společnost v oblasti HR již od roku 2012.

Spolupráce je to skvělá. Zástupci AW Partners, s.r.o. pracují profesionálně a dá se na ně vždy spolehnout.

 

S pozdravem

 

Ing. ivona Hueblová

Managing Director 

Moravia Consulting, s.r.o.

[ Více zde ]

Setkáváme se se skvělými lidmi

Dobrý den paní Andrášová,

 

Spolupráce s personální agenturou AW Partners, s.r.o, především s paní. Bc. Evou Andrášovou předčila naše očekávání zejména co se týče, profesionality, zájmu o klienta, flexibility a odpovědnosti. V dnešní době je velmi milé, bohužel již také neobvyklé, potkat protistranu s opravdovým zájmem o obchodního partnera, o klienta, jeho potřeby, možnosti a schopnosti. Jsme si vědomi, že za nám představenými kandidáty, kteří vždy odpovídali našim potřebám, stojí nezměrné množství času a poctivé práce. Vážíme si spolupráce s paní Andrášovou a věříme, že díky její zkušenosti a poctivému přístupu k práci získáme i v budoucnu další úspěšné zaměstnance.

 

S pozdravem,

 

 

Mgr. Andrea Křivánková, Ph.D.

Vedoucí provozně-správního úseku

GEEN Holding a.s.

 

[ Více zde ]

Poděkování od klienta vždy nesmírně potěší

Vážená paní Andrášová !

Dovolte mi tímto Vám poděkovat za dlouholetou, velmi spokojenou spolupráci s Vámi. Nyní, kdy odcházím z pracovního poměru u společnosti  GALIKA AG, Praha (po 23 letech),  ráda bych předala naší  spokojenost  s Vaším profesionálním přístupem a vždy seriózním jednáním Vašim novým klientům.

Srdečně Vás zdravím, Helga Neubertová  

S personální agenturou AW Partners  spolupracuji již dlouhá léta v oblasti vyhledávání zaměstnanců hlavně na pozice „Servisní technik“  a „Obchodní zástupce“ pro CNC obráběcí stroje. Chci tímto ocenit přístup paní Evy Andrášové, jednatelce společnosti, který je ojedinělý. Je naprosto spolehlivá, profesionální, seriózní, disponuje, nadstandardními praktickými zkušenostmi.Je milá a vstřícná. Za ta léta jsme si k sobě vytvořily velmi hezký přátelský vztah.Tuto personální agenturu mohu  vřele  doporučit pro její  opravdu profesionální a seriózní přístup v orientaci na klienta.

 

Za GALIKA AG, Praha

Helga Neubertová, vedoucí organizační složky

 

[ Více zde ]

Změny jsou aktuální a nutné

Čím procházíme a co nás čeká?

Srdečně Vás zdravím v době „COVIDové“, v době nejisté budoucnosti a ráda bych Vás informovala, že nadále fungujeme a že jsme nezaháleli a chceme představit něco nového našim klientům. Měli jsme sice záměr, že spustíme v květnu 2020 nové webové stránky, ale dodavateli se nějak nepovedly, takže budeme mít zpoždění v jejich spuštění. I to se stává…

Období COVIDu jsme „ustáli“ bez větší újmy, což je pozitivní a využili jsme tento čas k zamyšlení, jak pokračovat dál a věnovali jsme se hodně rozšíření obzorů dalším vzděláváním. Tato doba je odlišná od doby konjuktury, ta zákonitě nemohla trvat věčně díky zákonitostem ekonomických cyklů. Avšak díky nebo z důvodu COVIDu došlo k tomu, že se firmy začínají měnit. Ukázalo se, že home office, tolik žádaný a oceňovaný benefit pro zaměstnance, může fungovat, velmi aktuální bude digitalizace všeho, co zdigitalizovat půjde, změnil se způsob komunikace, přešli jsme do roviny online, vzděláváme se formou webinářů. I já jsem přemýšlela, jak změnit náš dosavadní způsob práce a jsem přesvědčená o tom, že změny jsou nutné a nastanou i u nás. Zcela určitě budeme poskytovat služby Interim HRM pro menší společnosti a pomáhat jim, jak jen bude možné v této složité době, zcela určitě budeme poskytovat služby Executive Search a „hledat jehly v kupce sena“ přesně „na míru“ dle potřeb klienta. Budeme se více zabývat aktuálními tématy formou webinářů.

S lidmi bude třeba pracovat v každé době, i v období krize, bude třeba i kvalitních lidí, kteří ustojí nové podmínky i nové situace. Nyní je doba, kdy můžeme něco změnit a já věřím, že společně zvládneme změny, které nás čekají.

Srdečně Vás zdraví

 

Eva Andrášová

 

[ Více zde ]

Restart firemního života

Období "korony" ovlivnilo fungování většiny firem, změnilo způsob práce i způsob komunikace. Mnoho lidí pracovalo z domova a mnozí na to nebyli vůbec zvyklí. Začíná se nám blýskat na lepší časy a lidé se postupně vrací do práce. Každý je jiný, každý je originál a každý bude potřebovat jiný přístup. 

Zaujal mne článek v magazínu LMC a zejména Devět rad pro zdárný restart firemního života, o který bych se s Vámi ráda podělila:

DEVĚT RAD PRO ZDÁRNÝ RESTART FIREMNÍHO ŽIVOTA

 1. Nesnažte se o okamžitý restart. Dejte zaměstnancům šanci se na normální rytmus adaptovat.
 2. Zvažte zpočátku zavést zkrácený pracovní týden.
 3. Nehodnoťte a nesrovnávejte, kdo se s nuceným home officem lépe sžil a kdo v něm dokázal lépe pracovat. Každý z nás měl jiné podmínky, jinou rodinnou a bytovou situaci, duševní odolnost.
 4. Povídejte si s lidmi o tom, co jim současná situace vzala a dala. Někdo možná až nyní objevil svoje skryté potenciály a silné stránky.
 5. Ptejte se na podněty a nápady, které si kolegové z domácí kanceláře přináší. A ty dobré neváhejte zavést do praxe.
 6. Buďte otevření a mluvte o situaci ve firmě. Nestresujte ale zaměstnance detaily, na které nemají vliv.
 7. Dbejte o dobrou náladu ve firmě. Přiměřeně.
 8. Zřiďte linku důvěry s možností svěřit se anonymně.
 9. Chvalte a oceňujte. Jak dobré nápady, tak i samotný fakt, že zaměstnanci složitou situaci přečkali a vrátili se do práce.

 

Zdroj: https://www.lmc.eu/cs/magazin/clanky

[ Více zde ]

AWP v období "korony"

AW Partners v období „korony“

 

Zdravím Vás po měsíci a půl - od okamžiku, kdy byl vyhlášen nouzový stav v České republice z důvodu pandemie COVID-19. Tehdy, v polovině března, jsme my i naši klienti, přátelé a známí měli ještě optimistický pohled na věc a mysleli jsme si, že za 2 týdny bude po všem!

Jenže!

 

Ukázalo se, že je to závažný problém a že tak rychle nepomine. Musela se přijmout nutná a nepopulární opatření. Zcela nám to změnilo dosavadních charakter práce. Osobní pohovory nemohly probíhat, práce u klientů nebyla možná. Přešli jsme tedy do roviny „online komunikace“.

 

ALE …

Firmy měly úplně jiné starosti, postupně byly všechny projekty a zakázky pozastaveny. Všichni sháněli roušky, respirátory, dezinfekce, začala se řešit opatření, zaměřená na ochranu zdraví.

 

Tak a co teď?

Nezbývalo, než vymyslet záložní plán. Naplánovali jsme si aktivity podpůrné, úklidové, zvelebovací a vzdělávací. Našim klientům jsme zasílali aktuální informace v rámci přijímaných opatření, připravovali jsme nové dokumenty pro zaměstnance k režimu home office, k překážkám na straně zaměstnavatele, sháněli jsme roušky, respirátory a s napětím jsme sledovali dění. Souběžně probíhala fáze úklidová, až jsme nakonec i my skončili na home office.

 

Ale sedět jen doma, uklidit, uvařit, vyprat a nic jiného nedělat? To ne!

Nastala fáze „zvelebovací“, krásná kreativní práce. Připravujeme nové weby a po odeznění korony spustíme i malou marketingovou kampaň. Skvělá terapie!

 

Ale ještě zbývalo mnoho času, takže …

K akci zvelebovací jsme přidali ještě akci vzdělávací. V období nouzového stavu se na internetu začaly objevovat úžasné možnosti. Super webináře na nejrůznější témata. Vybírali jsme si postupně ty, které nás zajímaly a pustili se do „sebe kultivace“ a rozšiřování našich znalostí a dovedností. Děkuji tímto moc a moc společnosti Sova Studio a dalším vzdělávacím společnostem, které nám tyto možnosti zajistily a poskytly!!  Pokračujeme ve vzdělávání dodnes a věřím, že nové inspirativní informace, na které byl konečně čas, nám rozšíří obzory a že se ještě naučíme hodně nového.

 

Ouha, tělo chátrá! Home office měl negativní dopad na naše fyzická těla. Co s tím?

Cvičit, hýbat se, nesedět u počítače, upravit stravu a jídelníček. Díky online trenérce jsme každý den praktikovali různé druhy cvičení a o víkendu navíc pěší túry po lesních cestách s vyloučením veřejnosti. Od vyhlášení nouzového stavu jsme se nachodili více jak 50 km.

 

Nevím, jak se bude situace vyvíjet? Ale co vím jistě je, že člověk nesmí ve vyhrocených situacích propadnout panice a následně pasivitě, pesimismu nebo letargii. Nikdy! Nikdy nesmí člověk zůstat sedět v koutě jen s rukama v klíně a čekat, co přijde! Každý musí začít u sebe. Někdy to bolí, když s tím vším zápasíte, ale když to překonáte, ten úžasný pocit zvítězí a zažene všechny chmury.

 

„Zůstaňte zdraví a pozitivní!

 

 

Eva Andrášová

jednatelka

 

 

 

[ Více zde ]

Aktuální nabídka služeb

 • Recruitment a Executive Search
 • Personalistika a mzdy
 • Procesy řízení lidských zdrojů
 • Interim personální management
 • Rozvoj a vzdělávání
 • Externí služby
[ Více zde ]

Semináře, kurzy a školení na objednávku

 • Praktická personalistika
 • Procesy řízení lidských zdrojů v praxi
 • HR procesy a jejich implementace I
 • HR procesy a jejich implementace II
 • HR procesy a jejich implementace III
 • HR procesy a jejich implementace IV

Bližší informace o vzdělávacích akcích včetně cen - viz Katalog_2017 
Objednávky zde

[ Více zde ]

Naše služby výhodně formou interim personálního managementu

CO nabízíme?
Dočasné přidělení personálního manažera nebo specialisty našemu klientovi

KDO službu zabezpečuje ?
Nás odborný specialista nebo manažer se zaručenou zkušeností a kvalifikací

KOMU je služba určena ?
Klientům, kteří potřebují kvalifikovaného personalistu pro zabezpečování podpůrných činností,
nebo manažera řízení lidských zdrojů pro řízení a realizaci projektu v oblasti personální práce - implementace procesů, realizace personální auditů, analýza stávajícího stavu personálních činností.

JAK je služba zabezpečována ?
Formou "pronájmu - přidělení" našeho specialisty nebo manažera ke klientovi na základě smlouvy.
Služba je fakturována měsíčně.

KDY je služba realizována ?
V souladu s uzavřenou smlouvou, v termínech sjednaných mezi klientem a dodavatelem - společností AW Partners, s.r.o.

PROČ je služba výhodná ?
Přináší rychlou a cílenou pomoc tam, kde ve firmě pozice personalista není obsazena nebo je vykonávána kumulovaně s jinou pozicí /administrativní asistent/personální asistent/. Přináší odbornou podporu tam, kde je třeba realizovat náročný projekt a někdy i ve velmi krátkém čase.
Je úsporou času pro majitele nebo řídící pracovníky menších firem, kteří se mohou věnovat svým hlavním činnostem. Čas ušetří i personalistům nebo personálním manažerům, kteří mohou zabezpečovat své činnosti a za odborné podpory interim manažera a ještě implementovat nové procesy nebo realizovat náročný projekt.
Nespornou výhodou je úspora nákladů - služba je dočasná, nákladové zatížení je dočasné - odchodem interim manažera a nebo specialisty končí.

Bližší informace k formám poskytovaných služeb naleznete zde.

[ Více zde ]

 

Zpět na úvodní stránku