Aktuality

Jedeme dále!

Vážení a milí,

je to již 2 týdny, co platí opatření proti šíření koronaviru COVID-19 a pevně věřím, že jejich účinnost bude pozitivní a budeme se postupně moci vrátit zpět do našich běžných životů.  I když - už  se „zdviženým prstem“, že se něco podobného prostě může stát. To už ale nebudeme zaskočeni, ale připraveni!

V posledních dvoutýdnech se pro nás změnil způsob výkonu naší práce, ale jedeme dále!

Během 2 týdnů jsme se snažili pomoci lidem i firmám, jak to jen šlo. S bezpečnostními opatřeními, s ochrannými pomůckami, s přípravou scénářů do budoucna, obsadit pozice, které jsme obsadit slíbili, ale také pomoci ve svém okolí nebo se vzdělávat. 

Důležité je nemyslet na problémy a nenechat se „virákem“ stáhnout do depresí, ale zaměstnat ruce i mozek něčím užitečným. Jedině tak se dá „bez ztráty desítky“ zvládnout každá krizová situace, a co je na tom pozitivní, uděláte něco užitečného pro druhé i pro sebe.

 

Za nás přeji všem sílu, odvahu, vytrvalost a hlavně „zůstaňte zdraví“.

Budete-li nás potřebovat, jsme tu pro Vás!

 

Bc. Eva Andrášová

jednatel

[ Více zde ]

Opatření v rámci prevence šíření koronaviru - COVID-19

Vážené dámy a pánové, 

 

naše společnost si plně uvědomuje zdravotní rizika spojená se šířením koronaviru COVID-19. V souvislosti se situací v České republice a v rámci prevence jsme omezili sociální kontakty a využíváme online nástroje pro komunikaci. Chceme tak minimalizovat riziko nákazy uvnitř společnosti, tak i kandidátů/tek a našich klientů.

Děkuji za pochopení a věřím, že pokud se všichni budeme chovat tak, abychom neohrozili ty kolem nás, situace se brzy zlepší a vrátíme se k běžnému  pracovnímu i osobnímu životu.

 

Bc. Eva Andrášová

jednatel společnosti

[ Více zde ]

Aktuální nabídka služeb

 • Recruitment a Executive Search
 • Personalistika a mzdy
 • Procesy řízení lidských zdrojů
 • Interim personální management
 • Rozvoj a vzdělávání
 • Externí služby
[ Více zde ]

Semináře, kurzy a školení na objednávku

 • Praktická personalistika
 • Procesy řízení lidských zdrojů v praxi
 • HR procesy a jejich implementace I
 • HR procesy a jejich implementace II
 • HR procesy a jejich implementace III
 • HR procesy a jejich implementace IV

Bližší informace o vzdělávacích akcích včetně cen - viz Katalog_2017 
Objednávky zde

[ Více zde ]

Naše služby výhodně formou interim personálního managementu

CO nabízíme?
Dočasné přidělení personálního manažera nebo specialisty našemu klientovi

KDO službu zabezpečuje ?
Nás odborný specialista nebo manažer se zaručenou zkušeností a kvalifikací

KOMU je služba určena ?
Klientům, kteří potřebují kvalifikovaného personalistu pro zabezpečování podpůrných činností,
nebo manažera řízení lidských zdrojů pro řízení a realizaci projektu v oblasti personální práce - implementace procesů, realizace personální auditů, analýza stávajícího stavu personálních činností.

JAK je služba zabezpečována ?
Formou "pronájmu - přidělení" našeho specialisty nebo manažera ke klientovi na základě smlouvy.
Služba je fakturována měsíčně.

KDY je služba realizována ?
V souladu s uzavřenou smlouvou, v termínech sjednaných mezi klientem a dodavatelem - společností AW Partners, s.r.o.

PROČ je služba výhodná ?
Přináší rychlou a cílenou pomoc tam, kde ve firmě pozice personalista není obsazena nebo je vykonávána kumulovaně s jinou pozicí /administrativní asistent/personální asistent/. Přináší odbornou podporu tam, kde je třeba realizovat náročný projekt a někdy i ve velmi krátkém čase.
Je úsporou času pro majitele nebo řídící pracovníky menších firem, kteří se mohou věnovat svým hlavním činnostem. Čas ušetří i personalistům nebo personálním manažerům, kteří mohou zabezpečovat své činnosti a za odborné podpory interim manažera a ještě implementovat nové procesy nebo realizovat náročný projekt.
Nespornou výhodou je úspora nákladů - služba je dočasná, nákladové zatížení je dočasné - odchodem interim manažera a nebo specialisty končí.

Bližší informace k formám poskytovaných služeb naleznete zde.

[ Více zde ]

 

Zpět na úvodní stránku