Změny jsou aktuální a nutné

20.5. 2020

Čím procházíme a co nás čeká?

Srdečně Vás zdravím v době „COVIDové“, v době nejisté budoucnosti a ráda bych Vás informovala, že nadále fungujeme a že jsme nezaháleli a chceme představit něco nového našim klientům. Měli jsme sice záměr, že spustíme v květnu 2020 nové webové stránky, ale dodavateli se nějak nepovedly, takže budeme mít zpoždění v jejich spuštění. I to se stává…

Období COVIDu jsme „ustáli“ bez větší újmy, což je pozitivní a využili jsme tento čas k zamyšlení, jak pokračovat dál a věnovali jsme se hodně rozšíření obzorů dalším vzděláváním. Tato doba je odlišná od doby konjuktury, ta zákonitě nemohla trvat věčně díky zákonitostem ekonomických cyklů. Avšak díky nebo z důvodu COVIDu došlo k tomu, že se firmy začínají měnit. Ukázalo se, že home office, tolik žádaný a oceňovaný benefit pro zaměstnance, může fungovat, velmi aktuální bude digitalizace všeho, co zdigitalizovat půjde, změnil se způsob komunikace, přešli jsme do roviny online, vzděláváme se formou webinářů. I já jsem přemýšlela, jak změnit náš dosavadní způsob práce a jsem přesvědčená o tom, že změny jsou nutné a nastanou i u nás. Zcela určitě budeme poskytovat služby Interim HRM pro menší společnosti a pomáhat jim, jak jen bude možné v této složité době, zcela určitě budeme poskytovat služby Executive Search a „hledat jehly v kupce sena“ přesně „na míru“ dle potřeb klienta. Budeme se více zabývat aktuálními tématy formou webinářů.

S lidmi bude třeba pracovat v každé době, i v období krize, bude třeba i kvalitních lidí, kteří ustojí nové podmínky i nové situace. Nyní je doba, kdy můžeme něco změnit a já věřím, že společně zvládneme změny, které nás čekají.

Srdečně Vás zdraví

 

Eva Andrášová

 


Zpět na seznam novinek