Vítejte na webu AW Partners

Hledáte zaměstnance ?

- Podívejte se do naší databáze.
- Zašlete nám Vaší poptávku
či Vaše dotazy.

Sháníte práci ?

- aktuálně volné pracovní pozice
- Registrace do databáze uchazečů.

Řízení lidských zdrojů Konzultační a poradenská činnost Outsourcing personalistiky a mezd Procesy řízení lidských zdrojů Hledání správných lidí do týmu

Změny jsou aktuální a nutné

Čím procházíme a co nás čeká?

Srdečně Vás zdravím v době „COVIDové“, v době nejisté budoucnosti a ráda bych Vás informovala, že nadále fungujeme a že jsme nezaháleli a chceme představit něco nového našim klientům. Měli jsme sice záměr, že spustíme v květnu 2020 nové webové stránky, ale dodavateli se nějak nepovedly, takže budeme mít zpoždění v jejich spuštění. I to se stává…

Období COVIDu jsme „ustáli“ bez větší újmy, což je pozitivní a využili jsme tento čas k zamyšlení, jak pokračovat dál a věnovali jsme se hodně rozšíření obzorů dalším vzděláváním. Tato doba je odlišná od doby konjuktury, ta zákonitě nemohla trvat věčně díky zákonitostem ekonomických cyklů. Avšak díky nebo z důvodu COVIDu došlo k tomu, že se firmy začínají měnit. Ukázalo se, že home office, tolik žádaný a oceňovaný benefit pro zaměstnance, může fungovat, velmi aktuální bude digitalizace všeho, co zdigitalizovat půjde, změnil se způsob komunikace, přešli jsme do roviny online, vzděláváme se formou webinářů. I já jsem přemýšlela, jak změnit náš dosavadní způsob práce a jsem přesvědčená o tom, že změny jsou nutné a nastanou i u nás. Zcela určitě budeme poskytovat služby Interim HRM pro menší společnosti a pomáhat jim, jak jen bude možné v této složité době, zcela určitě budeme poskytovat služby Executive Search a „hledat jehly v kupce sena“ přesně „na míru“ dle potřeb klienta. Budeme se více zabývat aktuálními tématy formou webinářů.

S lidmi bude třeba pracovat v každé době, i v období krize, bude třeba i kvalitních lidí, kteří ustojí nové podmínky i nové situace. Nyní je doba, kdy můžeme něco změnit a já věřím, že společně zvládneme změny, které nás čekají.

Srdečně Vás zdraví

 

Eva Andrášová

 

[ Více zde ]

Aktuální nabídka služeb

 • Recruitment a Executive Search
 • Personalistika a mzdy
 • Procesy řízení lidských zdrojů
 • Interim personální management
 • Rozvoj a vzdělávání
 • Externí služby
[ Více zde ]

Semináře, kurzy a školení na objednávku

 • Praktická personalistika
 • Procesy řízení lidských zdrojů v praxi
 • HR procesy a jejich implementace I
 • HR procesy a jejich implementace II
 • HR procesy a jejich implementace III
 • HR procesy a jejich implementace IV

Bližší informace o vzdělávacích akcích včetně cen - viz Katalog_2017 
Objednávky zde

[ Více zde ]

Naše služby výhodně formou interim personálního managementu

CO nabízíme?
Dočasné přidělení personálního manažera nebo specialisty našemu klientovi

KDO službu zabezpečuje ?
Nás odborný specialista nebo manažer se zaručenou zkušeností a kvalifikací

KOMU je služba určena ?
Klientům, kteří potřebují kvalifikovaného personalistu pro zabezpečování podpůrných činností,
nebo manažera řízení lidských zdrojů pro řízení a realizaci projektu v oblasti personální práce - implementace procesů, realizace personální auditů, analýza stávajícího stavu personálních činností.

JAK je služba zabezpečována ?
Formou "pronájmu - přidělení" našeho specialisty nebo manažera ke klientovi na základě smlouvy.
Služba je fakturována měsíčně.

KDY je služba realizována ?
V souladu s uzavřenou smlouvou, v termínech sjednaných mezi klientem a dodavatelem - společností AW Partners, s.r.o.

PROČ je služba výhodná ?
Přináší rychlou a cílenou pomoc tam, kde ve firmě pozice personalista není obsazena nebo je vykonávána kumulovaně s jinou pozicí /administrativní asistent/personální asistent/. Přináší odbornou podporu tam, kde je třeba realizovat náročný projekt a někdy i ve velmi krátkém čase.
Je úsporou času pro majitele nebo řídící pracovníky menších firem, kteří se mohou věnovat svým hlavním činnostem. Čas ušetří i personalistům nebo personálním manažerům, kteří mohou zabezpečovat své činnosti a za odborné podpory interim manažera a ještě implementovat nové procesy nebo realizovat náročný projekt.
Nespornou výhodou je úspora nákladů - služba je dočasná, nákladové zatížení je dočasné - odchodem interim manažera a nebo specialisty končí.

Bližší informace k formám poskytovaných služeb naleznete zde.

[ Více zde ]